‘PODRÓŻ DO BUENOS AIRES’ GABRIELA MUSKAŁA

GABRIELA MUSKAŁA w monodramie
‘PODRÓŻ DO BUENOS AIRES’

Foto: Aleksandra Modrzejewska

Gabriela Muskała

Wybrane nagrody za monodram

Wybrane fragmenty recenzji: